Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
 Οι πληροφορίες που παρέχονται στο www.dipoliki.gr έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη γνωμάτευση ή την επίσκεψη του γιατρού (ή άλλου λειτουργού Υγείας). Παρακαλούμε διαβάστε τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν.
  
 1. Εισαγωγή
  
 Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο www.dipoliki.gr του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, στο εξής EΠΙΨΥ. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr αποτελεί για τον επισκέπτη (αποδέκτη της υπηρεσίας) ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το www.dipoliki.gr πραγματεύεται θέματα Υγείας και τα παρέχει στο κοινό με σκοπό τη σφαιρική πληροφόρηση και ενημέρωση.  Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που παρέχονται δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπική επαφή του ασθενούς με τον γιατρό (ή άλλο λειτουργό της Υγείας).

Το ΕΠΙΨΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθονται σε ισχύ άμεσα με την εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο χωρίς να επιβάλλεται η προσωπική ενημέρωση των χρηστών παρά μόνο μέσα από την σελίδα αυτή. Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα αυτή ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.
  
 2. Χρήση του διαδικτυακού τόπου
  
 Έχετε το δικαίωμα να πλοηγήστε ελεύθερα μέσα στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr του ΕΠΙΨΥ. Έχετε επίσης το δικαίωμα να κατεβάσετε, να διαβάσετε και να εκτυπώσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε όμως το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, ξαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή κάνετε χρήση των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, περιλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, οπτικοακουστικού υλικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΕΠΙΨΥ. Θα πρέπει πάντα να έχετε υπόψη σας πως όλα όσα βλέπετε και διαβάζετε στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από το παρόν ή αναγράφεται στα κείμενα των ιστοσελίδων, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια από το ΕΠΙΨΥ.
  
 3. Εγκυρότητα των Περιεχομένων
  
 Παρά το γεγονός ότι το ΕΠΙΨΥ καταβάλει εύλογες προσπάθειες, στα πλαίσια του εφικτού, να περιλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.dipoliki.gr, ΕΠΙΨΥ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη όσον αφορά την αξιοπιστία, ακρίβεια, εγκυρότητα, επικαιρότητα, χρησιμότητα ή πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας στον διαδικτυακό τόπο www.dipoliki.gr.
  
 4. Ευθύνη ΕΠΙΨΥ
  
 Ο επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr έχουν κυρίως ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ χαρακτήρα. Το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. εγγυάται μόνο ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr να είναι αληθές και ακριβές κατά τον χρόνο μετάδοσής του. Το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. , καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αρνητική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr ή και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

Το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. , καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτό ετ αιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε διακοπή, βλάβη, έλλειψη ή παράλειψη κατά την παροχή της υπηρεσίας ή της μετάδοσης αυτής, την ύπαρξη ιού, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη και την επεξεργασία αυτών.
 αρχή
 5. Ευθύνη Χρήστη
  
 Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το www.dipoliki.gr για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι - ή δύναται να είναι - παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,

2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται ή/και δεν έχει εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ειδικότερα για το τμήμα αυτού του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr, που απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς υγείας, ισχύουν τα παρακάτω:

Η είσοδός σας επιτρέπεται μετά από δήλωσή σας ότι είστε πράγματι ειδικός υγείας (γιατρός, φαρμακοποιός, νοσηλευτής, κλπ.). Παρ' όλο ότι προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε αυτόν τον τόπο από μη εξουσιοδοτημένους επισκέπτες, δεν είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε το επάγγελμά σας. Αν λοιπόν δεν ανήκετε στον κλάδο των επιστημόνων υγείας, σας καλούμε να εγκαταλείψετε τον τόπο αυτό, διότι οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά και ακίνδυνα μόνο από επιστήμονες της υγείας.
  
 Προσοχή !!
  
 Το ΕΠΙΨΥ δεν ενθαρρύνει την ανάγνωση του περιεχομένου αυτού από μη ειδικούς της υγείας και σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να προκληθούν από λάθος χρήση του δημοσιευμένου περιεχομένου.
  
 6. Προσωπικό Απόρρητο
  
 Το ΕΠΙΨΥ σεβόμενο το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του διαδικτυακού του τόπου www.dipoliki.gr δημιούργησε ξεχωριστό κείμενο με τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» όπου αναφέρονται τα δικαιώματα και οι ευθύνες των επισκεπτών όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν στο διαδικτυακό τόπο www.dipoliki.gr.
Για να διαβάσετε το προαναφερθέν κείμενο κάντε κλικ εδώ.
 αρχή
 7. Επικοινωνία
  
 Παρά το γεγονός ότι το ΕΠΙΨΥ μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να καταγράφει ή να επιθεωρεί συνδιαλέξεις, συζητήσεις, αποστολές, μεταβιβάσεις, ενημερωτικά δελτία και παρεμφερές υλικό στον διαδικτυακό του τόπο www.dipoliki.gr δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντία, διαβολή, παράλειψη, ψευδολογία, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια που περιέχεται στο περιεχόμενο των προαναφερθέντων.

Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλοθηρικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βλάσφημο ή άλλο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, αδικοπραξίες ή εν γένει να συνιστούν παραβάσεις οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Το ΕΠΙΨΥ θα συμμορφωθεί πλήρως με τις αστυνομικές αρχές ή τις δικαστικές εντολές που το υποχρεώνουν να αποκαλύψει την ταυτότητα όποιου αποστέλλει τέτοιου είδους υλικό ή περιεχόμενο.
  
 8. Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους (links)
  
 Το ΕΠΙΨΥ δεν διατηρεί των έλεγχο της διαθεσιμότητας, του περιεχομένου, των όρων πρόσβασης, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, της ποιότητας, εγκυρότητας και πληρότητας άλλων διαδικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks). Ο οποιοσδήποτε σύνδεσμος με κάποια άλλο διαδικτυακό τόπο, ή αναφορά σε προϊόν ή υπηρεσία με το εμπορικό τους όνομα, το σήμα κατατεθέν, ή με άλλον τρόπο δεν αποτελεί ούτε υπονοεί την έγκριση ή την σύσταση του ΕΠΙΨΥ.

Συνεπώς, η πρόσβαση σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω του διαδικτυακού τόπου www.dipoliki.gr του ΕΠΙΨΥ γίνεται με δικό σας κίνδυνο και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη όσον αφορά την πρόσβασή σας σε αυτές. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση των των διαδικτυακών αυτών τόπων, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών του και του περιεχομένου τους.
  
 9. Αποζημίωση
  
 Για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει έπειτα από δική σας παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετικά με την σύνδεση σας (περιλαμβανομένης αμελούς ή παράνομης συμπεριφοράς) ή υπαιτιότητας οποιουδήποτε άλλου ατόμου κάνοντας χρήση της δικής σας σύνδεσης, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίσετε και να μην θεωρήσετε υπαίτιο το ΕΠΙΨΥ τους διαχειριστές του διαδικτυακού του τόπου ή τους τρίτους συνεργάτες του.
 αρχή
 10. Λοιποί Όροι
  
 Το ΕΠΙΨΥ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας το παρόν, ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας προειδοποιήσει. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για εσάς, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντας Όρους και Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν. Σημειώστε ότι το παρόν δεν μπορεί να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΕΠΙΨΥ.

Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
© 2009 ΕΠΙΨΥ >